Можете да се свържете с нас на следните адреси:

    orientelhob@gmail.com

    Можете да се свържете с нас и по телефона:

    +41 797 301 231
    +359 893 938 603 (WhatsApp)

    Мими Соколова – Организатор